อยากมีธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไง?


โลกทุกวันนี้หมุนเปลี่ยนไปทุกวัน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา ผู้บริโภคก็ต่างใช้ชีวิตอยู่บน 2 โลกพร้อมๆ กัน นั่นคือโลกออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้นการจะทำตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ต้องทำไปพร้อมๆ กันและคุณก็ต้องมีที่ปรึกษา มีคนชี้แนะเเนวทาง สร้างคุณให้มี Personal Branding และเป็น Influencer 

โดยการใช้แพลตฟอร์มO2O ( Online to Offline) คือการผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ โดยเป็นการนำคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ ธุรกิจอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงร้านค้าในรูปแบบเดิมๆ แต่จะก้าวไปสู่โลก O2O ที่มีการผสมผสานระหว่างจุดแข็งของร้านค้าในโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน

โดยจะใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและการชำระเงินออนไลน์ ระบบออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้งาน ขณะที่ร้านค้าสามารถที่จะใช้จุดแข็งของการที่มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกสัมผัส ทดลองใช้งานได้จริง สื่อออนไลน์จะไปกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าและบริการ ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจที่มีหน้าร้านค้า หรือมีช่องทางการกระจายสินค้า/จัดส่งสินค้าในโลกออฟไลน์ ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านการเลือกชมและรีวิวสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งทาง Website หรือแอปพลิเคชันของร้านค้า ชำระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และรับสินค้าหรือบริการผ่านทางช่องทางออฟไลน์

จังหวะของคุณมาถึงแล้ว
ถ้าคุณพร้อมที่จะ “เปลี่ยน” ชีวิตให้ดีขึ้นและสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยพลังซัพพอร์ตที่พร้อมเคียงข้างคุณ คลิกเลย!!
Copyright 2015-2020 omniconnectbiz.com
One framework, every device. v2
Contact Admin