ถาม - ตอบ : อื่นๆ


AF/PS การรับเอกสารประจำเดือนของบริษัท ?
ตอบ ในปีนี้บริษัทยังคงส่งเอกสารให้กับ AF/PS  และ BA แบบคู่ขนานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะ

สิทธิ์วันเกิดสำหรับ AF/PS  มีหรือไม่ ?
ตอบ AF สามารถรับสิทธิ์วันเกิดได้ ส่วน PS ไม่สามารถรับสิทธิ์วันเกิดได้เนื่องจากไม่ได้ขอข้อมูลวันเกิด
Copyright 2015-2020 omniconnectbiz.com
One framework, every device. v2
Contact Admin