ถาม - ตอบ : คะแนน


การคำนวณคะแนนจะทำอย่างไรในการเปลี่ยน สถานะภาพ จาก AF เป็น BA ?
ตอบ ถ้ามีการเปลี่ยนสถานะภาพจาก  AF เป็น BA คะแนนในการคำนวณจะอยู่ตามสถานะภาพนั้นๆ ในการสั่งซื้อ

ทำไม PS  ถึงมีคะแนนเท่ากับ AF  ทั้งที่ไม่มีปันผลอะไร ?
ตอบ เพราะยอดการสั่งซื้อจะมีการจ่าย Cash Back ให้กับ Upline และ PS สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น AF ได้เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์

** PS เหมาะสำหรับนักช็อป ได้สิทธิประโยชน์ส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า  และไม่ต้องการความยุ่งยากในการสั่งซื้อสินค้า
Copyright 2015-2020 omniconnectbiz.com
One framework, every device. v2
Contact Admin