ถาม - ตอบ : เปลี่ยนสถานภาพ


PM/DP  เดิมจะเปลี่ยนสถานะเป็นอะไร  อย่างไร ?
ตอบ บริษัทจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก PM/DP เป็น AF ให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559

AF/PS สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น BA ได้มั๊ย ?
ตอบ สามารถยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพได้ภายในวันที่ 11-25 ของเดือน และรอบรับ SMS ยืนยันการเปลี่ยนสถานะภาพที่สมบูรณ์ (ภายใน 2 วันทำการ)  โดยท่านจะได้รับคะแนนผลิตภัณฑ์แบบ BA ตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนสถานะภาพสมบูรณ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามแผนปันผลของเดือนนั้น
Copyright 2015-2020 omniconnectbiz.com
One framework, every device. v2
Contact Admin